VSO onderbouw b

Wij zijn vso onderbouw b en hebben 13 leerlingen.
De jongste leerling is 12, de oudste 15 jaar.
Onze namen zijn: Stella, Jennifer, Indy, Steve, Matthieu, Démian, Julian, Nick, Frans, Joëlle, Tessa, Jesse en Judith.

Ons lesrooster bestaat uit cognitieve vakken zoals lezen, schrijven en rekenen. En creatieve vakken zoals handvaardigheid, ict en tekenen.
Maar wat in onze groep ook erg belangrijk is zijn de vakken waarbij we ons voorbereiden op de toekomst, de praktische vakken. Dit zijn oa. koken en bakken, techniek en PVO (praktijvormend onderwijs) waarbij we ons-groepsdoorbrekend- bezig houden met oa koken, industrieel werk en huishoudelijk werk.
Verder staan er ook nog geschiedenis en aardrijkskunde op het lesrooster.
Kortom: teveel om op te noemen!

De begeleiding van de groep wordt door Henk, Joanna, Wendy en Berna gedaan. Henk en Joanna zijn op maandag en dinsdag in de klas, Wendy en Berna op woensdag, donderdag en vrijdag.