P1070311.JPG P1070337.JPG P1070350.JPG P1070546.JPG

Bruggroep

De Bruggroep, klein, bijzonder en speciaal binnen de Zonnehof.

Begeleiden vanuit begrip en ondersteuning op maat
Rust, regelmaat en ruimte worden ingezet als middel om tot leren te komen
Uitleg geven, verduidelijken om zo het leven te leren
Generaliseren dat wat geleerd is toepassen in andere situaties

Een groep voor leerlingen met ASS waar je mag zijn wie je bent!

Het onderwijs wordt zoveel mogelijk afgestemd op de individuele behoeften van onze leerlingen.

We maken hierbij gebruik van de TEACH methode, de Geef me de vijf methodiek en het gedachtegoed behorende bij CSL(Contact Gericht Spelen en Leren).

De dag is verdeeld over afwisselende momenten:
• Zelfstandig werken, de leerlingen hebben een eigen afgeschermde, prikkelarme werkplek met een individueel werkrooster.
• Instructiemomenten, één op één met de leerkracht
• Werken op de computer
• Ingevulde pauze momenten door het leren maken van keuzes
• Ontspanning met behulp van mindfullnes, yoga en massage
• Kringmomenten aan de stamtafel waarbij het accent ligt op sociale vaardigheden
• In-trainen van praktische vaardigheden ter voorbereiding op interne stages


Onze leerlingen hebben regelmatig last van een vol hoofd. In de Bruggroep proberen we een basisfundament neer te zetten door duidelijk en voorspelbaar te zijn, auti-communicatie, afstemming, visualiseren, generaliseren en onvoorwaardelijke acceptatie.

En met dit basisfundament, de Brug heb je vaste grond onder de voeten en weer ruimte in je hoofd!

Ineke, Marieke en Marga