P1070311.JPG P1070337.JPG P1070350.JPG P1070546.JPG

VSO (voortgezet speciaal onderwijs)

In het VSO worden de basisvormende vakken (zoals lezen, rekenen en taal) voortgezet, evenals de ontwikkeling van de zelfredzaamheid, zelfstandigheid, sociaal – emotionele ontwikkeling en motoriek. Het accent verschuift echter richting arbeidstoeleiding. In het VSO worden de leerlingen voorbereid op een zo zelfstandig mogelijke toekomst. Leerlingen werken richting passende arbeid. De praktijk gaat steeds meer deel uitmaken van het onderwijs. De kennis wordt toegepast in de praktijk. Het lopen van stages om werkervaring op te doen, maakt standaard deel uit van het VSO.

De VSO afdeling kent 3 leerroutes. De leerroutes zijn gekoppeld aan de mogelijkheden van de leerlingen. Iedere leerroute heeft een uitstroomprofiel:

 • dagbesteding (leerroute 1),
 • arbeidsmatige dagbesteding (leerroute 2),
 • arbeid (leerroute 3).

De leerroutes zijn verdeeld over 4 groepen en 2 stromen:

De A stroom bestaat uit VSO onderbouw A (VSO-OB A) en VSO bovenbouw A (VSO-BB A). In de A – stroom zitten leerlingen die vanuit het ontwikkelingsperspectief geplaatst zijn in leerroute 1 of 2.

De B stroom bestaat uit VSO onderbouw B (VSO-OB B) en VSO bovenbouw B (VSO-BB B). In de B – stroom zitten leerlingen die vanuit het ontwikkelingsperspectief geplaatst zijn in leerroute 2 of 3. (Zie verder hoofdstuk 3 voor het ontwikkelingsperspectief.)

De leeftijd van de VSO onderbouwgroepen is 13 t/m 16 jaar en van VSO bovenbouwgroepen 16 t/m 20 jaar.

Naast de leerroutes en uitstroomprofielen zijn er uitstroomrichtingen. Het VSO kent de volgende uitstroomrichtingen:

 • groen en dier,
 • techniek, productie en kunst,
 • horeca en handel,
 • schoonmaak en onderhoud.


De school kent op dit moment 2 opleidingen die leiden tot een officieel certificaat:

 • De opleiding assistent in de keuken (horeca).
 • De opleiding werken in het groen (onderhoud groenvoorziening / tuin).
  Een officieel bevoegde examinator (niet verbonden aan de school), neemt het examen af.