P1070383.JPG P1070559.JPG P1070576.JPG P1070598.JPG

SO (speciaal onderwijs)

De SO afdeling van de school bestaat uit 3 bouwen: onderbouw (SO-OB), middenbouw ( SO-MB) en bovenbouw ( SO-BB). De officiële SO leeftijd is 4 tot 14 jaar.

De Schakelgroep, die deel uit maakt van het SO, is een groep die al voorbereidt op het VSO.

In het SO staan de basisvormende vakken centraal, zoals lezen, taal en rekenen. Daarnaast wordt afhankelijk van de leerling, aandacht besteed aan zelfredzaamheid, zelfstandigheid, sociaal - emotionele en motorische vaardigheden.

Tot slot neemt spelontwikkeling een belangrijke plaats in binnen het SO.