Kunst en Cultuur

Waarom kunst?

Via kunst en/of expressie kunnen leerlingen iets van zichzelf laten zien. Het doet een beroep op je zintuigen, je emotie, je motoriek en het denken. Het leidt tot iets concreets. Iets wat je kunt laten zien. Iets waar je trots op kunt zijn.

Kunstmaand

In de maand februari wordt er in alle groepen gewerkt rondom een kunstthema. Denk hierbij aan thema’s zoals: schilderrijen maken, boetseren, muziek, dans, toneel enz. enz. Het is ook steeds de bedoeling om experts van buiten de school bij een thema te betrekken. De kunstmaand wordt afgesloten met een tentoonstelling en/of voorstelling.

Voorstellingen

Ieder jaar gaan alle groepen naar een professionele theatervoorstelling, of er wordt een professionele voorstelling in school georganiseerd.

Muziek

Een aantal leerlingen en oud – leerlingen maken deel uit van de ‘Melodies’, een speciaal orkest. Het orkest oefent iedere woensdagavond op school. Leerlingen die talent en belangstelling hebben, kunnen deel uit gaan maken van dit orkest.

Volksdansen

Iedere maand op donderdagavond is er ook een volksdansgroep actief in school, waar leerlingen eveneens aan deel kunnen nemen.

Een duidelijke meerwaarde!

Kunst en cultuur hebben vanuit onze visie een duidelijke meerwaarde voor onze leerlingen. Kunst en cultuur verrijken de wereld van onze leerlingen. Soms is het talent van leerlingen zo groot, dat ze er later, na de schoolperiode, werk in vinden. Een kans die niet gemist mag worden!

Kunst en cultuur, energie voor de mens!