P1070331.JPG P1070391.JPG P1070409.JPG P1070440.JPG P1070504.JPG P1070545.JPG P1070567.JPG

Oudercontacten

De Zonnehof / Hofplein streeft openheid na. Goede contacten met ouders vinden we van groot belang. In onze visie streven ouders en school dezelfde doelen na. We vinden het dan ook belangrijk dat:

* Ouders zich welkom voelen op school.
* Ouders vanzelfsprekend contact op kunnen nemen met de groepsleiding, vakspecialisten
   en/of de directie.
* Ouders goed geïnformeerd worden.
* Verslagen, handelingsplan en ontwikkelingsperspectief met ouders besproken worden.
* Er goed geluisterd wordt naar ouders.
* Ouders ingaan op uitnodigingen voor ouderavonden, leerling-gespreksavonden, thema-
   avonden, feesten enz.
* Ouders deelnemen aan werkgroepen, onderwijsactiviteiten, de ouderraad en/of de
   medezeggenschapsraad.
* Ouders zich genodigd voelen en weten, om vanuit betrokkenheid deel te nemen aan tal
   van activiteiten die te maken hebben met onze school.LAATSTE NIEUWS

18dec Categorie: Algemeen
Kerstavond
20dec Categorie: VSO
Kerstbal
22dec Categorie: Algemeen
Kerstvakantie tot en met 5 januari
29jan Categorie: Algemeen
Oudergesprekken
01feb Categorie: Algemeen
Oudergesprekken