P1070331.JPG P1070391.JPG P1070409.JPG P1070440.JPG P1070504.JPG P1070545.JPG P1070567.JPG

Logopedie

De logopediste, Rita Rollink, screent alle nieuwe leerlingen ten aanzien van taal, spraak, stem, gehoor etc. Naar aanleiding van haar bevindingen kan, in samenspraak met anderen (leerkracht, orthopedagoge) en uiteraard ouders, overgegaan worden tot nader onderzoek, extra begeleiding of behandeling onder schooltijd.


D
e logopediste helpt de leerlingen die extra taal- , spraak- en/of luistertraining nodig hebben i.v.m. leren spreken, gebruiken van taal. Ook kan zij alternatieve communicatiemogelijkheden overwegen en het kind deze helpen aanleren. Tevens helpt zij leerlingen waarbij sprake is van stemklachten, afwijkende mondgewoonte, kinderen welke problemen hebben met mondmotoriek etc. De behandeling kan zowel individueel als in groepsverband zijn.LAATSTE NIEUWS

06mrt Categorie: VSO
Koffieochtend
21mrt Categorie: SO
Studiedag
29mrt Categorie: Algemeen
Schoolviering
29mrt Categorie: VSO
Disco
30mrt Categorie: Algemeen
Goede Vrijdag