P1070391.JPG P1070440.JPG P1070504.JPG P1070567.JPG

Logopedie

De logopediste, Rita Rollink, screent alle nieuwe leerlingen ten aanzien van taal, spraak, stem, gehoor etc. Naar aanleiding van haar bevindingen kan, in samenspraak met anderen (leerkracht, orthopedagoge) en uiteraard ouders, overgegaan worden tot nader onderzoek, extra begeleiding of behandeling onder schooltijd.


D
e logopediste helpt de leerlingen die extra taal- , spraak- en/of luistertraining nodig hebben i.v.m. leren spreken, gebruiken van taal. Ook kan zij alternatieve communicatiemogelijkheden overwegen en het kind deze helpen aanleren. Tevens helpt zij leerlingen waarbij sprake is van stemklachten, afwijkende mondgewoonte, kinderen welke problemen hebben met mondmotoriek etc. De behandeling kan zowel individueel als in groepsverband zijn.LAATSTE NIEUWS

22jun Categorie: Algemeen
Sportdag
27jun Categorie: Algemeen
Studiedag SO/VSO
02jul Categorie: Algemeen
Oudergesprekken
05jul Categorie: Algemeen
Oudergesprekken
06jul Categorie: SO
Studiedag